امروز

شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

کتابهای منتشر شده اعضای هیأت علمی

مکانیسم هورمونی مقاومت به تنشهای زنده و غیر زنده گیاهی
نویسنده:
دکتر محمد رضا اصغری-مهندس علی رشیدی حسنلویی
خلاصه موضوع کتاب
زراعت ارگانیک
نویسنده:
دکتر مهدی تاجبخش-دکتر مهدی قیاسی
خلاصه موضوع کتاب
اصول و روشهای آبیاری
نویسنده:
تدوین و گرد آوری:دکتر وحید رضا وردی نژاد-دکتر تیمور سهرابی
خلاصه موضوع کتاب
فایتوژنیکها در تغذیه حیوانات
نویسنده:
مترجمین: دکتر محسن دانشیار-مهندس فرید سبزی بایقرا
خلاصه موضوع کتاب
کاربردهای دینامیک سیالات محاسباتی در فرآوری های مواد غذایی
نویسنده:
ترجمه: دکتر علی محمد نیکبخت
خلاصه موضوع کتاب
آشنایی با نرم افزارهای MINITAB و SPSS در تجزیه های آماری
نویسنده:
تدوین و گردآوری:دکتر رضا امیر نیا-مهدی بیات-سید محمد علوی سینی
خلاصه موضوع کتاب
فیزیولوژی گیاهان زراعی
نویسنده:
دکتر علیرضا پیرزاد-سویل محمد زاده
خلاصه موضوع کتاب
تکنولوژی بسته بندی در صنایع غذایی
نویسنده:
توین به شیوه گرد آوری:دکتر میر خلیل پیروزی فرد-ادریس آرژه-رضا نادر-سعید حمدی پور
خلاصه موضوع کتاب
مواد معدنی در تغذیه دام
نویسنده:
مترجم:دکتر رسول پیر محمدی
خلاصه موضوع کتاب
آموزش گام به گام نرم افزارهای آماری SASوMSTAT-C
نویسنده:
تدوین و گرد آوری:دکتر رضا امیر نیا-مهدی بیات-سید محمد علوی سینی
خلاصه موضوع کتاب
انتقال حرارت جا به جایی در محیط های متخلخل
نویسنده:
مترجمین:دکتر اسعد مدرس مطلق-ایمان گل پور-عادل رضوانی وند
خلاصه موضوع کتاب
لگوم ها تحت شرایط تنش های محیطی
نویسنده:
مترجمین:دکتر رضا امیر نیا-مهندس علی نامور-مهندس جلال آرژه-مهندس سویل محمد زاده
خلاصه موضوع کتاب
هورمون ها و تنظیم کننده های رشد گیاهی جدید(غیر کلاسیک)
نویسنده:
دکتر محمد رضا اصغری
خلاصه موضوع کتاب
طرح آزمایشات و آنالیز آماری در علوم کشاورزی با R
نویسنده:
دکتر علی هاشمی-بهرام محتشمی
خلاصه موضوع کتاب
گیاهشناسی 1
نویسنده:
دکتر علیرضا پیرزاد
خلاصه موضوع کتاب
نقشه کشی صنعتی 2
نویسنده:
دکتر عارف مردانی-دکتر مازیار فیضاله زاده-دکتر سجاد درفش پور
خلاصه موضوع کتاب
سیستم های کلوییدی و محلول بیو پلیمری غذایی
نویسنده:
دکتر هادی الماسی-دکتر بابک قنبرزاده-مهندس نوشین نیک نیا
خلاصه موضوع کتاب
Off-road Vehicle Dynamics
نویسنده:
دکتر عارف مردانی-حمید تقوی فر
خلاصه موضوع کتاب
نشانگرهای مولکولی و کابردهای آنها در تجزیه تنوع ژنیتیکی
نویسنده:
دکتر رضا درویش زاده-مهندس حیدر عزیزی
خلاصه موضوع کتاب
آمار کاربردی برای مهندسان عمران و محیط زیست
نویسنده:
مترجمین:دکتر جواد بهمنش-مهندس محمد مهدی باطنی
خلاصه موضوع کتاب
نقشه یابی ارتباطی صفات کمّی
نویسنده:
دکتر رضا درویش زاده-مهندس مرجان جنت دوست-دکتر حیدر اسدی
خلاصه موضوع کتاب

Pages