امروز

چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
گروه اصلاح و بیوتکنولوژی
گروه اصلاح و بیوتکنولوژی

معرفی دانشکده

گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی یکی از ده گروه موجود در دانشکده کشاورزی (اوّلین دانشکده موجود در دانشگاه ارومیه که در سال 1344 تأسیس گردید) می باشد. این گروه در سال 1391 از گروه زراعت تفکیک و فعالیت خود را به صورت مستقل شروع کرد. گروه در زمان منفک شدن از گروه زراعت و اصلاح نباتات علاوه بر مقطع کارشناسی دارای دو مقطع کارشناسی ارشد( اصلاح نباتات در سال 1387 و بیوتکنولوژی کشاورزی در سال 1388) بود.

از نیم سال اوّل سال تحصیلی 94- 93 دو مقطع دکتری در رشته اصلاح نباتات(گرایش ژنتیک مولکولی - گرایش ژنتیک بیومتری) به فعالیت های آموزشی گروه اضافه گردید به طوری که گروه درحال حاضر دارای یک مقطع تحصیلی کارشناسی، یک مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دو مقطع تحصیلی دکتری برای اصلاح نباتات و یک مقطع تحصیلی...

ادامه معرفی

تجهیزات آزمایشگاهی

نام دستگاه:
استریومیکروسکوپ
1. دستگاه تعیین سطح برگ گیاه (مخرب و غیر مخرب) 2. محفظه رشد گیاه (گراس چمبر) 3. اتاقک جوانه‌زنی 4. دستگاه رطوبت‌سنج برگ گیاه (بمب آب گیاه) 5. کلروفیل متر 6. کلروفیل فلورسنس 7. پرومتر
مسئول هماهنگ کننده:
آقای مهندس علی قمی
گروه آموزشی:
مهندسی آب, اصلاح و بیوتکنولوژی, اقتصاد کشاورزی, علوم باغبانی, علوم خاک, زراعت, علوم دامی, علوم و صنایع غذایی, گیاهپزشکی, مکانیک بیوسیستم, دانشکده
شماره تلفن:
23224
نام دستگاه:
کلروفیل متر
کلروفیل متر می تواند محتوای کلروفیل گیاهان را اندازه گیری کند. محتوای کلروفیل و محتوای نیتروژن برگ رابطه بسیار نزدیک دارد. بنابراین، محتوای کلروفیل می تواند تقاضای گیاهان برای نیترو را بازتاب دهد. با استفاده از تستر chlorophyll می توانید انجام دهید برای قرار دادن کود نیتروژن به طور منطقی، بهبود بهره برداری از نیتروژن و حفاظت از محیط زیست.
مسئول هماهنگ کننده:
آقای مهندس
گروه آموزشی:
مهندسی آب, اصلاح و بیوتکنولوژی, اقتصاد کشاورزی, علوم باغبانی, علوم خاک, زراعت, علوم دامی, علوم و صنایع غذایی, گیاهپزشکی, مکانیک بیوسیستم, دانشکده
شماره تلفن:
275

گروه اصلاح و بیو تکنولوژی

مدیر گروه
ژنتیک مولکولی ومهندسی ژنتیک
رتبه علمی:
دانشیار
b.abdollahi@urmia.ac.ir
معاون گروه
دکتری ژنتیک - بیومتری
رتبه علمی:
استادیار
ha.alipour@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه اصلاح و بیوتکنولوژی
کارشناسی:
  1. کارشناسی اصلاح نباتات - اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی
کارشناسی ارشد:
  1. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
  2. کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
دکتری:
  1. دکتری اصلاح نباتات - اصلاح نباتات
  2. دکتری اصلاح نباتات - ژنتیک و به نژادی گیاهی

لیست تجهیزات آزمایشگاهی