امروز

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹
گروه گیاهپزشکی
گروه گیاهپزشکی

معرفی گروه

گروه گیاهپزشکی در سال 1363 از گروه علوم زراعی جدا شده و گروه مستقل گردید. تا سال 1369 در مقطع کارشناسی فعالیت داشت و از سال 1369 اقدام به برگزاری دوره کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی نمود. از سال 1370 تا حال حاضر 52 نفر دانشجوی دوره کارشناسی ارشد از این گروه فارغ التحصیل شده اند در سال 1383 در بهمن ماه رشته حشره شناسی اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری حشره شناسی نمود.گروه گیاهپزشکی در سطح کارشناسی دارای دو بخش حشره شناسی و بیماریهای گیاهی می باشد.

این گروه در حال حاضر دارای 11 نفر هیئت علمی...

ادامه معرفی

تجهیزات آزمایشگاهی

نام دستگاه:
میکروسکوپ الیمپوس

میکروسکوپ با قابلیت فیلم برداری

گروه آموزشی:
گیاهپزشکی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی رزمی
شماره تلفن:
2375
ایمیل (هماهنگ کننده):
mehdi.razmi@gmail.com
نام دستگاه:
استریومیکروسکوپ

بزرگنمایی 900 برابر و قابلیت عکس برداری

گروه آموزشی:
گیاهپزشکی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی رزمی
شماره تلفن:
2375
ایمیل (هماهنگ کننده):
mehdi.razmi@gmail.com
نام دستگاه:
ترازوی دیجیتال

توزین مواد با حساسیت سه رقم اعشار

گروه آموزشی:
گیاهپزشکی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی رزمی
شماره تلفن:
2375
ایمیل (هماهنگ کننده):
mehdi.razmi@gmail.com
نام دستگاه:
سانتریفیوژ

جداسازی مواد با دور ۶۰۰۰

گروه آموزشی:
گیاهپزشکی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی رزمی
شماره تلفن:
2375
ایمیل (هماهنگ کننده):
mehdi.razmi@gmail.com
نام دستگاه:
اسپکتروفتومتر منوآل(دستی) تک کووتی

طیف سنجی با استفاده از عبور نور از یک آنالیت در یک محلول شیمیایی و تعیین میزان جذب و عبور نور از آن

گروه آموزشی:
گیاهپزشکی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی رزمی
شماره تلفن:
2375
ایمیل (هماهنگ کننده):
mehdi.razmi@gmail.com
نام دستگاه:
انکوباتور

برای گرم نگهداشتن و کشت و رشد نمونه های زنده

گروه آموزشی:
گیاهپزشکی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی رزمی
شماره تلفن:
2375
ایمیل (هماهنگ کننده):
mehdi.razmi@gmail.com
نام دستگاه:
انکوباتور CO2

گرم نگهداشتن و کشت و رشد نمونه های زنده با قابلیت کنترل رطوبت و سطح دی اکسید کربن

گروه آموزشی:
گیاهپزشکی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی رزمی
شماره تلفن:
2375
ایمیل (هماهنگ کننده):
mehdi.razmi@gmail.com
نام دستگاه:
لوپ آزمایشگاهی

مشاهده اجسام ماکروسکوپیک

گروه آموزشی:
گیاهپزشکی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی رزمی
شماره تلفن:
2375
ایمیل (هماهنگ کننده):
mehdi.razmi@gmail.com

گروه گیاهپزشکی

مدیر گروه
سیستماتیک حشرات
رتبه علمی:
استاد یار
sh.mirfakhraie@yahoo.com
معاون گروه
قارچ شناسی و بیماریهای قارچی
رتبه علمی:
استاد یار
m.abrinbana@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه گیاهپزشکی
کارشناسی:
  1. كارشناسي گیاهپزشکی
کارشناسی ارشد:
  1. كارشناسي ارشد حشره شناسی کشاورزی
  2. كارشناسي ارشد بیماری شناسی کشاورزی
دکتری:
  1. دکتری حشره شناسی