امروز

چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
گروه گیاهپزشکی
گروه گیاهپزشکی

معرفی دانشکده

گروه گیاهپزشکی در سال 1363 از گروه علوم زراعی جدا شده و گروه مستقل گردید. تا سال 1369 در مقطع کارشناسی فعالیت داشت و از سال 1369 اقدام به برگزاری دوره کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی نمود. از سال 1370 تا حال حاضر 52 نفر دانشجوی دوره کارشناسی ارشد از این گروه فارغ التحصیل شده اند در سال 1383 در بهمن ماه رشته حشره شناسی اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری حشره شناسی نمود.گروه گیاهپزشکی در سطح کارشناسی دارای دو بخش حشره شناسی و بیماریهای گیاهی می باشد.

این گروه در حال حاضر دارای 11 نفر هیئت علمی...

ادامه معرفی

تجهیزات آزمایشگاهی

نام دستگاه:
استریومیکروسکوپ
1. دستگاه تعیین سطح برگ گیاه (مخرب و غیر مخرب) 2. محفظه رشد گیاه (گراس چمبر) 3. اتاقک جوانه‌زنی 4. دستگاه رطوبت‌سنج برگ گیاه (بمب آب گیاه) 5. کلروفیل متر 6. کلروفیل فلورسنس 7. پرومتر
شماره تلفن:
23224
مسئول هماهنگ کننده:
آقای مهندس علی قمی
گروه آموزشی:
مهندسی آب, اصلاح و بیوتکنولوژی, اقتصاد کشاورزی, علوم باغبانی, علوم خاک, زراعت, علوم دامی, علوم و صنایع غذایی, گیاهپزشکی, مکانیک بیوسیستم, دانشکده
نام دستگاه:
کلروفیل متر
کلروفیل متر می تواند محتوای کلروفیل گیاهان را اندازه گیری کند. محتوای کلروفیل و محتوای نیتروژن برگ رابطه بسیار نزدیک دارد. بنابراین، محتوای کلروفیل می تواند تقاضای گیاهان برای نیترو را بازتاب دهد. با استفاده از تستر chlorophyll می توانید انجام دهید برای قرار دادن کود نیتروژن به طور منطقی، بهبود بهره برداری از نیتروژن و حفاظت از محیط زیست.
شماره تلفن:
275
مسئول هماهنگ کننده:
آقای مهندس
گروه آموزشی:
مهندسی آب, اصلاح و بیوتکنولوژی, اقتصاد کشاورزی, علوم باغبانی, علوم خاک, زراعت, علوم دامی, علوم و صنایع غذایی, گیاهپزشکی, مکانیک بیوسیستم, دانشکده

گروه گیاهپزشکی

مدیر گروه
سیستماتیک حشرات
رتبه علمی:
استاد یار
sh.mirfakhraie@yahoo.com
معاون گروه
قارچ شناسی و بیماریهای قارچی
رتبه علمی:
استاد یار
m.abrinbana@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه گیاهپزشکی
کارشناسی:
  1. كارشناسي گیاهپزشکی
کارشناسی ارشد:
  1. كارشناسي ارشد حشره شناسی کشاورزی
  2. كارشناسي ارشد بیماری شناسی کشاورزی
دکتری:
  1. دکتری حشره شناسی

لیست تجهیزات آزمایشگاهی