امروز

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹
گروه اقتصاد کشاورزی
گروه اقتصاد کشاورزی

معرفی گروه

گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه فعالیت خود را از سال 1389 در سطح آموزش کارشناسی ارشد آغاز نموده است. در حال حاضر، این گروه با 4 نفر هیات علمی در دو گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی و اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست در حال فعالیت می‌باشد.

   اقتصاد کشاورزی شاخه‌ای کاربردی از علم اقتصاد است که با در اختیار داشتن مجموعه‌ای از علوم و روش‌های اقتصادی به بررسی عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی، روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی در امر تولید و توسعه کشاورزی می‌پردازد. به عبارت دیگر اقتصاد کشاورزی با کاربرد اصول و نظریه‌های اقتصاد عمومی، فرایند تولید،...

ادامه معرفی

گروه اقتصاد کشاورزی

مدیر گروه
اقتصاد و مدیریت واحدهای کشاورزی
رتبه علمی:
استاد یار
o.javanbakht@urmia.ac.ir
معاون گروه
اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
رتبه علمی:
استاد یار
m.khodavrdizadeh@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه اقتصاد کشاورزی
کارشناسی:
کارشناسی ارشد:
  1. كارشناسي ارشد اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
  2. كارشناسي ارشد اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
  3. کارشناسی ارشد بازار یابی محصولات کشاورزی
دکتری: