امروز

چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
گروه اقتصاد کشاورزی
گروه اقتصاد کشاورزی

معرفی دانشکده

گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه فعالیت خود را از سال 1389 در سطح آموزش کارشناسی ارشد آغاز نموده است. در حال حاضر، این گروه با 4 نفر هیات علمی در دو گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی و اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست در حال فعالیت می‌باشد.

   اقتصاد کشاورزی شاخه‌ای کاربردی از علم اقتصاد است که با در اختیار داشتن مجموعه‌ای از علوم و روش‌های اقتصادی به بررسی عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی، روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی در امر تولید و توسعه کشاورزی می‌پردازد. به عبارت دیگر اقتصاد کشاورزی با کاربرد اصول و نظریه‌های اقتصاد عمومی، فرایند تولید،...

ادامه معرفی

تجهیزات آزمایشگاهی

نام دستگاه:
استریومیکروسکوپ
1. دستگاه تعیین سطح برگ گیاه (مخرب و غیر مخرب) 2. محفظه رشد گیاه (گراس چمبر) 3. اتاقک جوانه‌زنی 4. دستگاه رطوبت‌سنج برگ گیاه (بمب آب گیاه) 5. کلروفیل متر 6. کلروفیل فلورسنس 7. پرومتر
گروه آموزشی:
مهندسی آب, اصلاح و بیوتکنولوژی, اقتصاد کشاورزی, علوم باغبانی, علوم خاک, زراعت, علوم دامی, علوم و صنایع غذایی, گیاهپزشکی, مکانیک بیوسیستم, دانشکده
مسئول هماهنگ کننده:
آقای مهندس علی قمی
شماره تلفن:
23224
نام دستگاه:
کلروفیل متر
کلروفیل متر می تواند محتوای کلروفیل گیاهان را اندازه گیری کند. محتوای کلروفیل و محتوای نیتروژن برگ رابطه بسیار نزدیک دارد. بنابراین، محتوای کلروفیل می تواند تقاضای گیاهان برای نیترو را بازتاب دهد. با استفاده از تستر chlorophyll می توانید انجام دهید برای قرار دادن کود نیتروژن به طور منطقی، بهبود بهره برداری از نیتروژن و حفاظت از محیط زیست.
گروه آموزشی:
مهندسی آب, اصلاح و بیوتکنولوژی, اقتصاد کشاورزی, علوم باغبانی, علوم خاک, زراعت, علوم دامی, علوم و صنایع غذایی, گیاهپزشکی, مکانیک بیوسیستم, دانشکده
مسئول هماهنگ کننده:
آقای مهندس
شماره تلفن:
275

گروه اقتصاد کشاورزی

مدیر گروه
اقتصاد و مدیریت واحدهای کشاورزی
رتبه علمی:
استاد یار
o.javanbakht@urmia.ac.ir
معاون گروه
اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
رتبه علمی:
استاد یار
m.khodavrdizadeh@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه اقتصاد کشاورزی
کارشناسی:
کارشناسی ارشد:
  1. كارشناسي ارشد اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
  2. كارشناسي ارشد اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
  3. کارشناسی ارشد بازار یابی محصولات کشاورزی
دکتری:

لیست تجهیزات آزمایشگاهی