امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
گروه علوم باغبانی

معرفی گروه

گروه علوم باغبانی دانشگاه ارومیه از سال 1374 با پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی علوم باغبانی فعالیت خود را جهت تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز بخش باغبانی کشور آغاز نمود. در حال حاضر علاوه بر فعال بودن دوره كارشناسي علوم باغباني چهار گرايش كارشناسي ارشد "ميوه كاري"، "گياهان دارويي ادويه‌اي و نوشابه‌اي" و "گياهان زينتي" و "تولید محصولات گلخانه ای " و دو گرايش "فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی" و "اصلاح و بیوتنولوژی گیاهان باغبانی" در مقطع دكتري فعال مي‌باشند. 

 در حال حاضر در گروه علوم باغبانی 13 عضو هیات علمی با تحصیلات دکتری تخصصی (2نفر استاد 6 نفر دانشیار و 5 نفر استادیار) و 1 نفر بورسیه (دانشجوی دکتری علوم باغبانی) و 1نفر کارشناس با تحصیلات کارشناسی و کارشناسی­ ارشد مشغول فعالیت می­باشند.

اطـلاعـیـه هـا

تجهیزات آزمایشگاهی

نام دستگاه:
فریزر دیپ فریز (70-)

نگهداری نمونه های مولکولی و زیستی به مدت طولانی

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی محسنی آذر
شماره تلفن:
ایمیل (هماهنگ کننده):
mohseniazar@gmail.com
نام دستگاه:
دستگاه سرما ساز

کاهش تدریجی دما -70 تا +180 درجه

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی محسنی آذر
شماره تلفن:
ایمیل (هماهنگ کننده):
mohseniazar@gmail.com
نام دستگاه:
یخچال 30 - درجه
گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی محسنی آذر
شماره تلفن:
ایمیل (هماهنگ کننده):
mohseniazar@gmail.com
نام دستگاه:
زرمیناتور

کنترل دما و فتوپریود نوری برای رشد گیاه

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی محسنی آذر
شماره تلفن:
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
الکتروفورز

تفکیکی نمونه های مولکولی پروتئین وDNA

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی محسنی آذر
شماره تلفن:
ایمیل (هماهنگ کننده):
mohseniazar@gmail.com
نام دستگاه:
PCR

تکثیر DNA

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی محسنی آذر
شماره تلفن:
ایمیل (هماهنگ کننده):
mohseniazar@gmail.com
نام دستگاه:
pH متر

تعیین pH

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی محسنی آذر
شماره تلفن:
ایمیل (هماهنگ کننده):
mohseniazar@gmail.com
نام دستگاه:
اتوکلاو

ضد عفونی و استریل کردن محیط کشت و وسایل

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی محسنی آذر
شماره تلفن:
ایمیل (هماهنگ کننده):
mohseniazar@gmail.com
نام دستگاه:
هود لامینار

برای انجام کشت های استریل

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی محسنی آذر
شماره تلفن:
ایمیل (هماهنگ کننده):
mohseniazar@gmail.com

Pages

گروه علوم باغبانی

مدیر گروه
فیزیولوژی و اصلاح میوه
رتبه علمی:
دانشیار
ha.hassanpour@urmia.ac.ir
معاون گروه
گیاهان زینتی
رتبه علمی:
استادیار
j.rezapourfard@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه علوم باغبانی
کارشناسی:
  1. کارشناسی علوم باغبانی
کارشناسی ارشد:
  1. کارشناسی ارشد علوم باغبانی - میوه کاری
  2. کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای
  3. کارشناسی ارشد علوم باغبانی - گیاهان زینتی
  4. کارشناسی ارشد علوم باغبانی-تولید محصولات گلخانه ای
دکتری:
  1. دکترای اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی
  2. دکترای فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی