امروز

شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

دانشکده کشاورزی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ارومیه با قدمت 55 ساله و با داشتن 118 نفر هیئت علمی متشکل از 18 نفر استاد، 51 نفر دانشیار،  48 نفر استادیار و یک نفر مربی در 12 گروه آموزشی "علوم باغبانی، علوم دامی، علوم خاک، علوم و صنایع غذایی، تولید و ژنتیک گیاهی، مکانیک بیوسیستم، مهندسی آب، اقتصاد کشاورزی، گیاهپزشکی، مرتع و آبخیزداری، جنگلداری، و شیلات و آبزیان"، یکی از مهمترین مراکز دانشگاهی در شمال غرب کشور هست. این دانشکده که از اولین دانشکده‌های کشاورزی کشور است تاکنون در تربیت کارشناسان و متخصصین برجسته کاملا موفق عمل نموده و اثرگذاری ملموسی در این حوزه‌ در کشور و حتی عرصه‌های بین‌المللی داشته است. این دانشکده بازوی توانمندی برای سازمان ها و مراکز ترویجی، آموزشی و تحقیقاتی در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی محسوب می¬شود و آمادگی کامل دارد در تعيين سياست ها و راهبردهای بخش کشاورزی، انجام پژوهش هاي بنیادی، كاربردي و توسعه اي، آموزش و بازآموزی تخصصی کارشناسان حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، معرفی و آموزش شیوه های نوین کشاورزی و در انتقال نتایج تحقیقات استادان به کلیه بخش های دولتی و خصوصی، با سایر ارگان ها و سازمان های استانی و کشوری همکاری نماید. هم اکنون دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی روابط بین الملل خود را با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی خارجی گسترش داده و برای توسعه کشاورزی، حفظ منابع طبیعی منطقه و ارتقاء امنیت غذایی کشور از هیچ تلاشی فروگذار نیست

 

  

رياست دانشكده

دکتر محسن اسمعیلی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر عباس حسنی

معاون پژوهشی          

دکتر عباس بانج شفیعی