امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
عکس: 
مرتبه علمی: 
دانشیار
مدرک و رشته تحصیلی : 
پردازش تصوير- خاك ورزي و رابطه ماشين و خاك
شماره تلفن: 
3251
پست الکترونیکی: 
p.ahmadi@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/p.ahmadi
پست مدیریتی: 
مدیر گروه
گروه آموزشی: 
مکانیک بیوسیستم