امروز

پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷

سایت جدید دانشکده کشاورزی در مرکز فناوری اطلاعات باز طراحی و راه اندازی گردید . برای دسترسی به سایت از لینک زیر میتوانید استفاده نمایید.

http://keshavarzi.urmia.ac.ir

گروه آموزشی: 
دانشکده