امروز

سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹

سایت جدید دانشکده کشاورزی در مرکز فناوری اطلاعات باز طراحی و راه اندازی گردید . برای دسترسی به سایت از لینک زیر میتوانید استفاده نمایید.

http://keshavarzi.urmia.ac.ir