امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه فعالیت خود را از سال 1389 در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی آغاز نموده است. در حال حاضر، این گروه با 4 نفر هیات علمی در چهار گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی، اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، بازاریابی محصولات کشاورزی و سیاست و توسعه کشاورزی در حال فعالیت می‌باشد. پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی در سال 1399 مورد تایید قرار گرفته و از سال 1400 دانشجویان در مقطع کارشناسی نیز در گروه اقتصاد کشاورزی مشغول به تحصیل خواهند بود.

اقتصاد کشاورزی شاخه‌ای کاربردی از علم اقتصاد است که با در اختیار داشتن مجموعه‌ای از علوم و روش‌های اقتصادی به بررسی عوامل اقتصادی موثر بر فعالیت‌های کشاورزی، روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی در امر تولید و توسعه کشاورزی می‌پردازد. به عبارت دیگر اقتصاد کشاورزی با کاربرد اصول و نظریه‌های اقتصاد عمومی، فرایند تولید، مبادله و توزیع و مصرف موادغذایی و مواد خام اولیه مورد نیاز سایر بخش‌ها را مورد مطالعه قرار می دهد. از اینرو، دانش آموختگان این رشته میتوانند در مقام تحلیل‌گر و کارشناس اقتصادی، برنامه‌های توسعه کشاورزی را در سطح منطقه‌ای و ملی مورد بررسی قرار دهند.

در این گروه مطالعات و تحقیقات مختلفی در قالب پایان نامه و طرحهای تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف اقتصادی انجام شده است که به اختصار می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

-  

اقتصاد آب،

- کارایی و بهره وری تولید محصولات کشاورزی،

- تحلیل‌های اقتصادی در قالب جداول داده- ستانده،

- بررسی ساختار تولیدی واحدهای کشاورزی،

- تجارت محصولات کشاورزی،

- سیاست‌های کشاورزی،

- بازاریابی ملی و بین المللی محصولات کشاورزی (بازارهای هدف گیاهان دارویی و سایر محصولات کشاورزی)،

- رفتارهای مصرفی مصرف‌کنندگان انواع محصولات و فرآورده های کشاورزی،

- اقتصاد گردشگری کشاورزی و مباحث آلودگی زیست محیطی در بخش کشاورزی و غیرکشاورزی،

- کارایی زیست محیطی در کشاورزی،

- ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستم،

- طراحی الگوی کشت تولیدات کشاورزی،

- مسائل فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی حوضه آبریز دریاچه ارومیه و ارزش های مختلف دریاچه ارومیه.

 

مهندسان اقتصاد کشاورزی می‌توانند به عنوان کارشناس در سازمان‌ها و دستگاه‌هائی نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت‌های تعاونی روستایی، بانک کشاورزی و واحدهای تولیدی و فرآوری محصولات کشاورزی مشغول به کار شوند. دانش آموختگان این گروه خصوصاً در مقاطع بالاتر قادر به تهیه، مدیریت و اجرای طرح‌های اقتصادی برای فعالیت‌های کشاورزی خواهند بود. همچنین می‌توانند به فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتی نیز بپردازند.