امروز

جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹

گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه فعالیت خود را از سال 1389 در سطح آموزش کارشناسی ارشد آغاز نموده است. در حال حاضر، این گروه با 4 نفر هیات علمی در دو گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی و اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست در حال فعالیت می‌باشد.

   اقتصاد کشاورزی شاخه‌ای کاربردی از علم اقتصاد است که با در اختیار داشتن مجموعه‌ای از علوم و روش‌های اقتصادی به بررسی عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی، روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی در امر تولید و توسعه کشاورزی می‌پردازد. به عبارت دیگر اقتصاد کشاورزی با کاربرد اصول و نظریه‌های اقتصاد عمومی، فرایند تولید، مبادله و توزیع و مصرف موادغذایی و مواد خام اولیه مورد نیاز سایر بخش‌ها را مورد مطالعه قرار می دهد.دانش آموختگان این رشته می توانند در مقام تحلیل گر و کارشناس اقتصادی، برنامه‌های توسعه کشاورزی را در سطح منطقه ای و ملی مورد بررسی قرار دهند.

مهندسان اقتصاد کشاورزی همچنین می توانند به عنوان کارشناس در سازمان‌ها و دستگاه‌هائی نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکتهای تعاونی روستایی، بانک کشاورزی و واحدهای تولیدی و فرآوری محصولات کشاورزی مشغول به کار شوند.دانش آموختگان این گروه خصوصاً در مقاطع بالاتر قادر خواهند بود طرح‌های اقتصادی برای فعالیت‌های کشاورزی را تهیه و به مدیریت و اجرای آنها بپردازند. همچنین می‌توانند به فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتی نیز بپردازند.

گروه آموزشی: 
اقتصاد کشاورزی