امروز

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹

سانتریفیوژ معمولی فالکون 50

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

حداکثر 4000 دور در دقیقه مخصوص فالکون 50

نام هماهنگ کننده: 
مهدی محسنی آذر
ایمیل (هماهنگ کننده): 
mohseniazar@gmail.com
گروه آموزشی: 
علوم باغبانی