امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

معرفی گروه

گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه در مهرماه سال 1388 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی در رشته مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری فعالیت­های آموزشی و پژوهشی خود را آغاز کرد. این گروه در حال حاضر، نه عضو هیئت علمی رسمی دارد و در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد (دو گرایش مدیریت و علوم زیستی جنگل) و دکتری (دو گرایش مدیریت و علوم زیستی جنگل) در رشته جنگلداری دانشجو می­پذیرد. نام و نام خانوادگی، سابقه آموزشی و پژوهشی و مرتبه علمی اعضای هیئت علمی گروه جنگلداری در جدول 1 نشان داده شده است.

 

معرفی رشته جنگلداری و گرایش­ها

          رشته جنگلداری، علم و هنر مدیریت جنگل است که هدف آن تربیت نیروی متخصص و کارآمد برای حفاظت، احیا، توسعه و بهره­برداری اصولی از جنگل­های طبیعی و دست­کاشت است. با توجه به اهمیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جنگل­ها در تامین چوب و فرآورده های جنگلی، اشتغال، تولید اکسیژن، ترسیب کربن، جلوگیری از فرسایش خاک و تفرج، اهمیت تربیت کارشناسان و متخصصان توانمند در جهت مدیریت پایدار اکوسیستم­های جنگلی روشن می­شود. دانش آموختگان این...

ادامه معرفی

گروه جنگلداری

مدیر گروه
دکترای مهندسی جنگل
رتبه علمی:
استادیار
r.mousavi@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه جنگلداری
کارشناسی:
  1. علوم و مهندسی جنگل
کارشناسی ارشد:
  1. علوم و مهندسی جنگل - مدیریت جنگل
  2. علوم ومهندسی جنگل - علوم زیستی جنگل
دکتری:
  1. علوم و مهندسی جنگل - مدیریت جنگل
  2. علوم ومهندسی جنگل - علوم زیستی جنگل