امروز

سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

گروه زراعت و اصلاح نباتات

گروه زراعت  در سال 1344 تاسیس و یکی از اولین هسته های گروه آموزشی دانشکده کشاورزی و دامپروری سابق و دانشگاه فعلی ارومیه می باشد.در حال حاضر این گروه دارای دوره کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات با 2 گرایش 1- زراعت 2- اصلاح نباتات می باشد. دوره کارشناسی ارشد زراعت که از سال 1377دانشجو تربیت می کند.دوره دکترای زراعت که در سال 1385 دانشجو می پذیرد که در سال 1387 دومین دوره آزمون دکتری زراعت را برگزار کرد و نیز اولین دوره کارشناسی ارشد اصلاح از مهرماه 1387 وارد گروه می شود. گروه زراعت دارای آزمایشگاههای فیزیولوژی,تکنولوژی بذر,کشت بافت , بیوتکنولوژی , گلخانه و مزرعه تحقیقاتی بوده ودرضمینه های علوم زراعی و اصلاح و بیوتکنولوژی فعالیت می کنند  

 

 

  

 

 

مسئولین گروه

مدير گروه              

دکتر رضا امیرنیا

معاونت گروه          

دکتر مهدی قیاسی

مسئول دفتر گروه   

 

آدرس پست الکترونیکی گروه زراعت و اصلاح نباتات

Corp@urmia.ac.ir

شماره تلفن:  32754632