بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

نيمسال دوم سالتحصيلي 96-95

رشته تحصیلی

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

كارشناسي علوم خاک

كارشناسي ارشد علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک

كارشناسي ارشد علوم خاک - پیدایش و رده بندی خاک

كارشناسي ارشد علوم خاک - فیزیک و حفاظت خاک

كارشناسي ارشد علوم خاک - بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

 كارشناسي ارشد علوم خاک- منابع خاک و ارزیابی اراضی

   

دکترای شیمی و حاصلخیزی خاک

 

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:81  این هفته:1919  این ماه:10783  امسال:218338