بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

 
 نيمسال اول سالتحصيلي 96-  95
 

رشته تحصیلی

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

كارشناسي آب

 

كارشناسي ارشد سازه های آبی

 

كارشناسي ارشد آبیاری و زهکشی

 

كارشناسي ارشد مهندسی منابع آب

 

دکتری آبیاری و زهکشی

 

دکتری مهندسی منابع آب

 

دکتری سازه های آبی

 

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:482  این هفته:4424  این ماه:20552  امسال:223120