بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

 
نيمسال اول سالتحصيلي 97-96
 

رشته تحصیلی

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

كارشناسي مکانیک بیوسیستم

کارشناسی ماشینهای صنایع غذایی

كارشناسي ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی

کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت

کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت

دکترای مکانیک بیو سیستم

دکترای مکانیک بیوسیستم - طراحی ماشینهای کشاورزی

دکترای مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت

 

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:42  این هفته:3000  این ماه:14953  امسال:212460