امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
عکس: 
مرتبه علمی: 
دانشیار
مدرک و رشته تحصیلی : 
تغذیه طیور
شماره تلفن: 
2341
پست الکترونیکی: 
m.daneshyar@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.daneshyar
پست مدیریتی: 
مدیر گروه
گروه آموزشی: 
علوم دامی