امروز

شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
گروه علوم دامی
گروه علوم دامی

معرفی گروه

 

تاریخچه گروه علوم دامی

به دنبال تأسیس دانشکده کشاورزی و دامپروری ارومیه (رضائیه) به عنوان اولین دانشکده­ی دانشگاه ارومیه در سال 1348، گروه علوم دامی با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی فعالیت­های آموزشی خود را جهت تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز بخش علوم دامی کشور آغاز به­کار نمود. مقاطع کارشناسی ارشد رشته­ی تغذیه دام در سال 1382، رشته­ی ژنتیک و اصلاح نژاد دام در سال 1386، رشته فیزیولوژی دام در سال 1386 و رشته­ی پرورش زنبور عسل در سال 1395و مقطع دکتری تغذیه­ی دام در سال 1391 راه اندازی شدند. در حال حاضر، علاوه بر فعال بودن دوره كارشناسي علوم دامی 4 گرايش "تغذیه دام"، "...

ادامه معرفی

گروه علوم دامی

مدیر گروه
تغذیه نشخوارکنندگان
رتبه علمی:
دانشیار
h.khalilvandi@urmia.ac.ir
معاون گروه
ژنتیک واصلاح نژاد
رتبه علمی:
دانشیار
m.ghafari@urmia.ac.ir arazghafari@yahoo.com

رشته های تحصیلی

گروه علوم دامی
کارشناسی:
  1. كارشناسي علوم دامی - دام
  2. كارشناسي علوم دامی - طیور
کارشناسی ارشد:
  1. کارشناسی ارشد علوم دامی - ژنتیک و اصلاح نژاد دام
  2. کارشناسی ارشد علوم دامی - تغذیه نشخوار کنندگان
  3. کارشناسی ارشد علوم دامی - فیزیولوژی دام
  4. کارشناسی ارشد علوم دامی- تغذیه طیور
  5. کارشناسی ارشد علوم دامی- پرورش زنبور عسل
دکتری:
  1. دکتری علوم دامی- تغذیه دام وطیور