امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

Error message

  • Notice: Undefined offset: 10 in keshavarzi2_pager() (line 451 of /var/www/urmia.ac.ir/sites/all/themes/keshavarzi2/drupal7_theme_methods.php).
  • Notice: Undefined offset: 10 in keshavarzi2_pager() (line 473 of /var/www/urmia.ac.ir/sites/all/themes/keshavarzi2/drupal7_theme_methods.php).

معرفی گروه

برای تامين نيروی متخصص و کارآمد در امور مربوط به اداره و مدیریت حوزه های آبخیز کشور و بهره برداری صحيح از منابع آب، خاک و گیاه و جلوگيری از فرسايش در حوزه ­های آبخيز اعم از بادی، آبی و سيلابی که سبب هدر رفت خاک و پرشدن مخازن سدها و پيشروی شن­های روان می گردد، لازم است کارشناسانی تربيت شوند تا ضمن         آموخته های خود بتوانند برنامه ريزی اصولی در جهت نيل به خودکفائی در زمينه مرتع و آبخيزداری را به عمل آورند. با عنايت به موارد مطرح شده و اينکه قطب شمال غرب کشور با کمبود نيروی انسانی متخصص در زمينه منابع طبيعی بخصوص رشته های مهندسی مرتع و آبخيزداری روبرو بوده است      

در تيرماه 1381 با ايجاد رشته کارشناسی مرتع و آبخيزداری در دانشگاه اروميه بصورت قطعی موافقت بعمل آمد. هم اکنون با شش نفر استاديار و سه نفر دانشیار و دو نفر کارشناس آزمايشگاه به رسالت علمي و آموزشي خود ادامه مي دهد. این گروه در سال 1388 موفق به اخذ مجوز و راه اندزی رشته کارشناسی ارشد آبخیزداری-دو گرایش حفاظت آب و خاک و سیلاب و رودخانه، در سال 1392 کارشناسی ارشد مرتعداری-گرایش...

ادامه معرفی

گروه مرتع و آبخیزداری

مدیر گروه
دکترای آبخیزداری-هیدرولوژی و منابع آب
رتبه علمی:
دانشیار
hiradab@gmail.com
معاون گروه
دکترای علوم مرتع
رتبه علمی:
استادیار
e.sheidai@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه مرتع و آبخیزداری
کارشناسی:
  1. مهندسی طبیعت
کارشناسی ارشد:
  1. علوم و مهندسی مرتع - مدیریت مرتع
  2. علوم و مهندسی آبخیزداری - سیلاب و رود خانه
  3. علوم و مهندسی آبخیزداری - حفاظت آب و خاک
  4. مدیریت و کنترل بیابان
دکتری:
  1. علوم و مهندسی آبخیز - حفاظت آب و خاک
  2. علوم و مهندسی آبخیز - مدیریت حوزه های آبخیز